Prijava/Registracija

Registracija na sajtu Imovina.net - agencije, investitori, banke.
Deklaracija za oglašavanje.

Poštovani korisniče,

Da biste kreirali nalog na našem sajtu, neophodno je da popunite Formular za registraciju i da nam putem maila, faxa, pošte ili lično dostavite Deklaraciju za oglašavanje
Prema članu 19. Zakona o oglašavanju, neophodno je da, radi emitovanja oglasne poruke u ovoj kategoriji, popunite sva obavezna polja iz Deklaracije.

Rok trajanja Deklaracije je sve do trenutka promene nekog od podataka o Oglašivaču.

U tom slučaju, svaku promenu Oglašivač je dužan da unese na svom nalogu.

Ukoliko ste saglasni sa uslovima registracije na sajtu Imovina.net, molimo popunite Formular za registraciju u nastavku (Tamnocrvena polja obavezno popuniti!)

Podaci:

Korisničko ime i Lozinka za pristup:

Polje "Korisničko ime" mora biti povezano sa Poslovnim imenom

Podaci neophodni za registraciju na sajtu Imovina.net:

*Administrator je lice koje će održavati Vaše oglase i fotografije na sajtu Imovina.net

Pregled nekretnina na različitim lokacijama

Imovina.net preporučuje
Imovina.net - Imovina, koju tražite!