imovina.net Nekretnine oglasi, vesti i edukacije

Cenovnik oglašavanja Srbija

AGENCIJE ZA NEKRETNINE – paketi oglasa na sajtu
KATEGORIJA CENA OPIS PAKETA
STANDARDNI OGLAS besplatno
 • 1 oglas na sajtu u kategorijama Prodaja ili Izdavanje
 • Neograničen broj oglasa u rubrikama Kupovina, Iznajmljivanje, Zamena
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT 10 1.200
 • Od 2-10 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT 20 2.400
 • Od 11-20 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT 50 3.600
 • Od 21-50 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT 100 5.400
 • Od 51-100 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT 200 7.200
 • Od 101-200 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT 300 10.800
 • Od 201-300 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT 1000 13.200
 • Od 301-1000 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT NEO 26.400
 • Neograničen broj standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net

Cene su izražene u RSD sa uračunatim PDV-om na mesečnom nivou
Prenos oglasa putem xml-a je besplatan
Odobravaju se popusti za avansne uplate na 6 meseci 10% i na 12 meseci 20%

AGENCIJE ZA NEKRETNINE – istaknute pozicije na sajtu
KATEGORIJA CENA OPIS
VIP OGLASI 960 Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa, u cenu uključen jedan push-up u 24h
TOP OGLASI 1.800 Najistaknutiji oglas na naslovnoj strani sajta, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa. U cenu uključen push-up, jednom u 24h
SERVIS
VIP PARTNER
9.600
 • Izdvojena agencija na naslovnoj strani sajta
 • Oglašavanje na vodećim inostranim portalima za nekretnine
 • Istaknuta pozicija u spisku oglašivača na sajtu
 • Preporuka za saradnju
 • Mogućnost dobijanja direktnih mailova sa ponudom za prodaju/izdavanje nekretnina od strane vlasnika
**Usluga dostupna uz zakup paketa oglašavanja na sajtu
BANER PRETRAGA 15.000 Baner pozicija 500x150 px sa 100% prikaza na stranici rezultata pretrage nekretnina na zadatoj lokaciji i ostalim parametrima pretrage

Cene su izražene u RSD sa uračunatim PDV-om na mesečnom nivou
Prenos oglasa putem xml-a je besplatan
Odobravaju se popusti za avansne uplate na 6 meseci 10% i na 12 meseci 20%

INVESTITORI – oglasi i istaknute pozicije na sajtu
KATEGORIJA CENA OPIS
FLAT INVEST 10 3.600
 • Do 10 standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT INVEST PAKET 10.800
 • Oglas NOVOGRADNJA na naslovnoj strani sajta, u rubrici Novogradnja i kao prvi u pretragama iznad svih oglasa
 • Do 10 standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
VIP OGLASI 960 Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa, u cenu uključen jedan push-up u 24h
TOP OGLASI 1.800 Najistaknutiji oglas na naslovnoj strani sajta, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa. U cenu uključen push-up, jednom u 24h
OGLAS NOVOGRADNJA 2.400 Cena zakupa jednog oglasa u rubrici Novogradnja. U cenu uključen push-up, jednom u 24h
SERVIS
VIP PARTNER
9.600
 • Oglašavanje na vodećim inostranim portalima za nekretnine
 • Istaknuta pozicija u spisku oglašivača
 • Preporuka za saradnju
**Usluga dostupna uz zakup paketa oglašavanja na sajtu
BANER PRETRAGA 15.000 Baner pozicija 500x150 px sa 100% prikaza na stranici rezultata pretrage nekretnina na zadatoj lokaciji i ostalim parametrima pretrage
BANER INVEST EXCLUSIVE 30.000 Baner pozicija 1.200x360 px na vrhu stranice novogradnja, iznad svih ostalih oglasa u novogradnji

Cene su izražene u RSD sa uračunatim PDV-om na mesečnom nivou
Prenos oglasa putem xml-a je besplatan
Odobravaju se popusti za avansne uplate na 6 meseci 10% i na 12 meseci 20%

AGENCIJE ZA NEKRETNINE U SRBIJI VAN BEOGRADA – paketi oglasa na sajtu
KATEGORIJA CENA OPIS
STANDARDNI OGLAS besplatno
 • 1 oglas na sajtu u kategorijama Prodaja ili Izdavanje
 • Neograničen broj oglasa u rubrikama Kupovina, Iznajmljivanje, Zamena
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT S 10 960
 • Od 2- 10 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT S 20 1.920
 • Od 11-20 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT S 50 2.880
 • Od 21-50 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT S 100 4.320
 • 51-100 standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT S 200 5.760
 • Od 101-200 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT S 300 8.640
 • Od 201-300 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT S 1000 10.560
 • Od 301-1000 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT S NEO 21.120
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net

Cene su izražene u RSD sa uračunatim PDV-om na mesečnom nivou
Prenos oglasa putem xml-a je besplatan
Odobravaju se popusti za avansne uplate na 6 meseci 10% i na 12 meseci 20%

BANKE I KOMPANIJE KOJE NISU AGENCIJE ZA NEKRETNINE NI INVESTITORI – oglasi i istaknute pozicije na sajtu
KATEGORIJA CENA OPIS
VIP OGLASI BIZ 1.320 Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa
TOP OGLASI BIZ 2.400 Najistaknutiji oglas, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa, kao i na naslovnoj strani sajta
BANER PRETRAGA 15.000 Baner pozicija 500x150 px sa 100% prikaza u spisku oglasa koji se pretražuju na zadatim lokacijama i ostalim parametrima pretrage
SERVIS
VIP PARTNER BIZ
12.000
 • Oglašavanje na vodećim inostranim portalima za nekretnine
 • Istaknuta pozicija u spisku oglašivača na sajtu
**Usluga dostupna uz zakup paketa oglašavanja na sajtu
FLAT BIZ 20 4.800
 • Do 20 standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
FLAT BIZ 100 7.200
 • 21-100 standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
FLAT BIZ 1000 10.800
 • Od 101- 1000 oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
FLAT BIZ NEO 26.400
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net

Cene su izražene u RSD sa uračunatim PDV-om na mesečnom nivou
Prenos oglasa putem xml-a je besplatan
Odobravaju se popusti za avansne uplate na 6 meseci 10% i na 12 meseci 20%

CENOVNIK BANERSKIH POZICIJA
KATEGORIJA POZICIJA DIMENZIJE ROTACIJA CENA sa PDV-om
B1 početna stranica 900 x 250 px 2 2.100 RSD dnevno
B2 početna stranica i sve unutrašnje 300 x 250 px 3 1.800 RSD dnevno
B3 početna stranica i sve unutrašnje 1200 x 300 px 1 4.200 RSD dnevno
B4 sve unutrašnje 750 x 250 px 3 1.800 RSD dnevno
B5 sve unutrašnje 300 x 600 px 1 3.600 RSD dnevno
B6 sve unutrašnje 300 x 100 px 1 1.500 RSD dnevno
Baner pretraga u listi oglasa - rezultata pretrage 500 x 150 px 1 15.000 RSD mesečno
Baner invest exclusive na vrhu stranice novogradnja 1200 x 360 px 10 30.000 RSD mesečno
Kreditni kalkulator+baner u detaljima oglasa 300 x 250 px 1 5.100 RSD dnevno
PR objava stranica INFO trajno i početna stranica - - 30.000 RSD
POPUST ZA DUŽINU ZAKUPA
2 meseca 3-6 meseci 12 meseci
10% 20% 30%

Cene su izražene u RSD sa uračunatim PDV-om
Preporučeni formati banerskih pozicija: JPG, PNG, GIF
Preporučena težina banerskih pozicija: 45 kb
Novi i specijalni formati i dimenzije banerskih pozicija, kao i sadržaja koji nisu usko povezani sa nekretninama, mogu biti definisani na osnovu dogovora sa kupcem, uz uvećan nivo cena +100%
RMG zadržava pravo da odbije oglasno rešenje koje nije u skladu sa uređivačkom politikom kompanije


BANERI NA POČETNOJ I OSTALIM STRANAMA - POZICIJE I DIMENZIJE
VLASNICI NEKRETNINA – oglasi na sajtu i u časopisu
PAKET CENA OPIS
STANDARDNI OGLASI besplatno
 • Jedan oglas na sajtu u kategorijama Prodaja i/ili Izdavanje
 • Neograničen broj oglasa u rubrikama Kupovina, Iznajmljivanje-potražnja, Zamena
 • Štampanje u časopisu Beogradske nekretnine za nekretnine u Beogradu i okolini, standardni mali oglas
VIP OGLASI MTS 362,64
Yettel 363,60
A1 Srbija 363,48
 • 1 oglas na sajtu u kategorijama Prodaja i/ili Izdavanje
 • Neograničen broj oglasa u rubrikama Kupovina, Iznajmljivanje-potražnja, Zamena
 • Štampanje u časopisu Beogradske nekretnine za nekretnine u Beogradu i okolini, standardni mali oglas ili foto oglas ukoliko je objavljen sa slikom na sajtu

Cenovnik stupa na snagu 01. Novembra 2023. godine

Popularne pretrage
PRODAJA NEKRETNINA
Prodaja stanova Prodaja kuća Prodaja zemljišta Prodaja poslovnog prostora
Prodaja vikendica Prodaja stanova Beograd Prodaja stanova do 70000 Beograd Prodaja kuća Beograd
Prodaja zemljišta Beograd Prodaja lokala Beograd Prodaja garaža Beograd Prodaja stanova Niš
Prodaja kuća Niš Prodaja stanova Novi Sad Prodaja kuća Novi Sad Prodaja stanova Zrenjanin
Prodaja kuća Zrenjanin Prodaja stanova Kragujevac Prodaja kuća Kragujevac Prodaja stanova Zlatibor
IZDAVANJE NEKRETNINA
Izdavanje stanova Izdavanje kuća
Izdavanje stanova Beograd Izdavanje stanova do 300e Beograd
Izdavanje stanova Novi Sad Izdavanje stanova Kragujevac
Izdavanje stanova Niš Izdavanje poslovnog prostora
Izdavanje garaža Smeštaj, stan na dan
OSTALI LINKOVI
Novogradnja
Nekretnine sa sniženom cenom
Statistika cena nekretnina
Procena vrednosti nekretnine
Korisne informacije

Pregled nekretnina na različitim lokacijama
NEKRETNINE | SMEŠTAJ | KUPOVINA | IZNAJMLJIVANJE | ZAMENA | 3D TURA | INOSTRANSTVO
Nekretnine oglasi, vesti i edukacije


2004-2024 ® Copyright Rezon Media Grup
Kolačići (cookies) nam pomažu da vam obezbedimo najbolje korišćenje naših usluga. Korišćenjem usluga našeg sajta, pretpostavićemo da se sa tim slažete.


Saznajte više