Prijava/Registracija

Cenovnik oglašavanja Srbija

VLASNICI - OGLASI NA SAJTU I U ČASOPISU
KATEGORIJA CENA OPIS
STANDARDNI OGLASI besplatno
 • Do 2 oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Štampanje u časopisu Beogradske nekretnine za nekretnine u Beogradu i okolini
VIP OGLASI MTS 362,64
Telenor 363,60
VIP 363,48
 • Do 2 oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Štampanje u časopisu Beogradske nekretnine za nekretnine u Beogradu i okolini
 • Objava na Instagram priči, 24h
AGENCIJE ZA NEKRETNINE - ISTAKNUTE POZICIJE NA SAJTU
KATEGORIJA CENA OPIS
VIP OGLASI 660 Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa
TOP OGLASI 1.200 Najistaknutiji oglas, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa, kao i na naslovnoj strani sajta
BANER OGLASI 7.200 Baner pozicija u spisku oglasa koji se pretražuju, koja vodi ka kompletnoj ponudi nekretnina oglašivača
VIP PARTNER 6.000
 • Oglašavanje na vodećim inostranim portalima za nekretnine
 • Istaknuta pozicija u spisku oglašivača
 • Preporuka za saradnju
 • Pregled oglasa vlasnika nekretnina
 • Dobijanje direktnih mailova sa ponudom vlasnika nekretnina
AGENCIJE ZA NEKRETNINE - PAKETI NA SAJTU
PAKET CENA OPIS PAKETA
BASIC 600
 • Do 5 standardnih oglasa
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku agencija sa logotipom
FLAT 20 2.400
 • Od 6-20 standardnih oglasa
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku agencija sa logotipom
FLAT 50 3.600
 • Od 21-50 standardnih oglasa
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku agencija sa logotipom
FLAT 100 5.400
 • Od 51-100 standardnih oglasa
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku agencija sa logotipom
FLAT 200 7.200
 • Od 101-200 standardnih oglasa
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku agencija sa logotipom
FLAT 300 10.800
 • Od 201-300 standardnih oglasa
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku agencija sa logotipom
FLAT 300+ 13.200
 • Neograničen broj standardnih oglasa
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku agencija sa logotipom
AGENCIJE ZA NEKRETNINE - PAKETI SAJT+ ČASOPIS
PAKET CENA OPIS PAKETA
STANDARD 7.200/8.400
 • 1/8 strane u časopisu
 • 10 malih oglasa u časopisu
 • Do 100 standardnih oglasa na sajtu
 • 1 VIP oglas na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
STANDARD PLUS 11.220/13.200
 • 1/4 strane u časopisu
 • 20 malih oglasa u časopisu
 • 101-200 standardnih oglasa na sajtu
 • 1 VIP oglas na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
PRO 16.500/18.000
 • 1/2 strane u časopisu
 • 45 malih oglasa u časopisu
 • 201-300 standardnih oglasa na sajtu
 • 1 VIP oglas na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
PRO PLUS 21.000/22.800
 • 1/1 strana u časopisu
 • 90 malih oglasa u časopisu
 • Reklama 5x4 na koricama časopisa
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • 2 VIP oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
EKSKLUZIV 36.000
 • 1/1 unutrašnja kolor korica u časopisu
 • 100 malih oglasa u časopisu
 • Reklama 5x4 na koricama časopisa
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • 3 VIP oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
AGENCIJE ZA RENTIRANJE - ISTAKNUTE POZICIJE NA SAJTU I PAKETI
KATEGORIJA CENA OPIS
VIP OGLASI 360 Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa
TOP OGLASI 900 Najistaknutiji oglas, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa, kao i na naslovnoj strani sajta
BANER OGLASI 5.400 Baner pozicija u spisku oglasa koji se pretražuju, koja vodi ka kompletnoj ponudi nekretnina oglašivača
VIP PARTNER 4.200
 • Oglašavanje na vodećim inostranim portalima za nekretnine
 • Istaknuta pozicija u spisku oglašivača
 • Preporuka za saradnju
 • Pregled oglasa vlasnika nekretnina
 • Dobijanje direktnih mailova sa ponudom vlasnika nekretnina
BASIC RENT 600
 • Do 5 standardnih oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku agencija sa logotipom
FLAT RENT 100 1.500
 • 6-100 standardnih oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku agencija sa logotipom
FLAT RENT 100+ 3.000
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku agencija sa logotipom
FLAT RENT BEO 5.400
 • 1/8 crno bele strane u časopisu
 • Do 100 malih oglasa u časopisu
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • 1 TOP oglas na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku agencija sa logotipom
INVESTITORI - ISTAKNUTE POZICIJE NA SAJTU I PAKET USLUGA
KATEGORIJA CENA OPIS
VIP OGLASI 660 Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa
TOP OGLASI 1.200 Najistaknutiji oglas, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa, kao i na naslovnoj strani sajta
BANER OGLASI 7.200 Baner pozicija u spisku oglasa koji se pretražuju, koja vodi ka kompletnoj ponudi nekretnina oglašivača
VIP PARTNER 6.000
 • Oglašavanje na vodećim inostranim portalima za nekretnine
 • Istaknuta pozicija u spisku oglašivača
 • Preporuka za saradnju
 • Baner na stranici Novogradnja
FLAT INVEST PAKET 8.400
 • Oglas NOVOGRADNJA na naslovnoj strani sajta, u rubrici Novogradnja, prvi u pretragama iznad svih oglasa
 • Do 10 standardnih oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
OGLAS NOVOGRADNJA 1.800 Cena za svaku dodatnu novogradnju nakon zakupa FLAT INVEST paketa
INVESTITORI - PAKETI SAJT+ ČASOPIS
PAKET CENA OPIS PAKETA
STANDARD INVEST 11.400/12.000
 • 1/8 strane u časopisu
 • 2 foto oglasa u časopisu
 • 1 oglas novogradnja na sajtu
 • Do 10 standardnih oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
STANDARD PLUS 13.200/14.400
 • 1/4 strane u časopisu
 • 4 foto oglasa u časopisu
 • 1 oglas novogradnja na sajtu
 • 11-20 standardnih oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
PRO 17.400/18.600
 • 1/2 strane u časopisu
 • 10 foto oglasa u časopisu
 • 2 oglasa novogradnja na sajtu
 • 21-30 standardnih oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
PRO PLUS 22.800/24.000
 • 1/1 strana u časopisu
 • 18 foto oglasa u časopisu
 • 3-5 oglasa novogradnja na sajtu
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
EKSKLUZIV 36.000
 • 1/1 unutrašnja kolor korica u časopisu
 • 20 foto oglasa u časopisu
 • Reklama 5x4 na koricama časopisa
 • 3-5 oglasa novogradnja na sajtu
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
OGLASI SRBIJA VAN BEOGRADA - ISTAKNUTE POZICIJE NA SAJTU I PAKETI
KATEGORIJA CENA OPIS
VIP OGLASI 360 Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa
TOP OGLASI 900 Najistaknutiji oglas, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa, kao i na naslovnoj strani sajta
BANER OGLASI 4.500 Baner pozicija u spisku oglasa koji se pretražuju, koja vodi ka kompletnoj ponudi nekretnina oglašivača
VIP PARTNER 2.160
 • Oglašavanje na vodećim inostranim portalima za nekretnine
 • Istaknuta pozicija u spisku oglašivača
 • Preporuka za saradnju
 • Pregled oglasa vlasnika nekretnina
 • Dobijanje direktnih mailova sa ponudom vlasnika nekretnina
BASIC S 600
 • Do 5 standardnih oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku agencija sa logotipom
FLAT S 100 1.500
 • 6-100 standardnih oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku agencija sa logotipom
FLAT S 100+ 3.000
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku agencija sa logotipom
BANKE I OSTALE KOMPANIJE KOJE NISU AGENCIJE ZA NEKRETNINE NI INVESTITORI
KATEGORIJA CENA OPIS
VIP OGLASI 1.320 Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa
TOP OGLASI 2.400 Najistaknutiji oglas, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa, kao i na naslovnoj strani sajta
BANER OGLASI 14.400 Baner pozicija u spisku oglasa koji se pretražuju, koja vodi ka kompletnoj ponudi nekretnina oglašivača
VIP PARTNER 12.000
 • Oglašavanje na vodećim inostranim portalima za nekretnine
 • Istaknuta pozicija u spisku oglašivača
 • Preporuka za saradnju
 • Pregled oglasa vlasnika nekretnina
 • Dobijanje direktnih mailova sa ponudom vlasnika nekretnina
FLAT B 100 10.800
 • Do 100 standardnih oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom
FLAT B 200 14.400
 • 101-200 standardnih oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom
FLAT B 200+ 26.400
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • Podizanje oglasa u pretrazi
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom
CENOVNIK BANERSKIH POZICIJA
KATEGORIJA DIMENZIJE CENA
B1 728 x 90 px 2.5e za 1.000 prikaza
B2 300 x 250 px 2.5e za 1.000 prikaza
B3 300 x 250 px 2.0e za 1.000 prikaza
B4 300 x 112 px 1.5e za 1.000 prikaza
B5 300 x 112 px 1.5e za 1.000 prikaza
B6 660 x 285 px 2.0e za 1.000 prikaza
Kreditni kalkulator+baner 300 x 250 px 1.300 e mesečno
Branding (160-380) x 900 px 1.000 e mesečno
PR objava - 19.200 RSD mesečno
POPUSTI ZA ZAKUP BANERSKIH POZICIJA
ZA BROJ PRIKAZA 300.000-500.000 500.001-1.000.000 preko 1.000.000
POPUST 5% 7.5% 10%
ZA DUŽINU ZAKUPA 2 meseca 3-6meseci preko 6 meseci
POPUST 10% 20% 30%
BANERI NA POČETNOJ I OSTALIM STRANAMA - POZICIJE I DIMENZIJE

Cenovnik stupa na snagu 01. marta 2016. godine

Kontaktirajte našu marketing službu:
Tel/fax:
011/38-35-341
Mob:
065/244-57-61
e-mail:
info@imovina.net

Preuzmite ovde kompletan Imovina.net Media kit - ažurirano Novembar 2020.

Download Imovina.net Media kit in English language - updated Novembar 2020.

Pregled nekretnina na različitim lokacijama

imovina.net preporučuje
imovina.net - Imovina, koju tražite!