Prijava/Registracija

Registracija na sajtu Imovina.net - vlasnici nekretnina - Deklaracija za oglašavanje

Poštovani korisniče,

Da biste aktivirali besplatan nalog na našem sajtu, na kome možete postaviti maksimalno 2 besplatna oglasa u rubrikama Prodaja/Izdavanje i neograničen broj oglasa u rubrikama Kupovina-potražnja, Iznajmljivanje-potražnja, Zamena i Cimerka, neophodno je da popunite zahtevana polja koja će činiti online Deklaraciju za oglašavanje.

Prema članu 19. Zakona o oglašavanju, neophodno je da, radi emitovanja oglasne poruke u ovoj kategoriji, popunite obavezna polja iz Deklaracije.

Oglašivač je dužan da sve podatke u Deklaraciji popuni tačno. Obavezni podaci iz Deklaracije neće biti javno dostupni, već ćemo ih tretirati kao strogo poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Rok trajanja Deklaracije je sve do trenutka promene nekog od podataka o Oglašivaču. U tom slučaju, svaku promenu Oglašivač je dužan da unese na svom nalogu, tj. da izmeni podatke u Deklaraciji.

Polja sa crvenom oznakom su obavezna polja na osnovu Pravilnika o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke (Sl. glasnik RS, 114/2005)

Deklaracija

Na primer: Loznička 2, Beograd

*Nije obavezno polje, na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS

Kontakt podaci

Lozinka za pristup

Prihvatam Pravila i uslove korišćenja sajta

UPOZORENJE!

Na osnovu Krivičnog zakona Republike Srbije, član 301. - Računarska prevara:

Ko unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu i imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine.

Pregled nekretnina na različitim lokacijama

Imovina.net preporučuje
Imovina.net - Imovina, koju tražite!